top of page

Scholenproject

Herbert Vissers College - Nieuw Vennep:

"LetsBeOpen heeft een verfrissende vorm en manier om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Het cabaret zorgt dat de gedachten over seksuele diversiteit wat los komt en wordt door de leerlingen zeer gewaardeerd. Het spel wat vervolgens in kleine groepjes gespeeld wordt biedt de mogelijkheid om onderling van elkaar te horen hoe men over een bepaald onderwerp denkt en geeft aanleiding om uitgebreid met elkaar daarover in discussie te gaan.

De centrale terugkoppeling is een goede afsluiting om alles nog een keer de revue te laten passeren en de leerlingen te laten vertellen hoe ze deze voorliching hebben beleefd.

Woensdag 11 december kreeg klas 3M1 bezoek van de organisatie LetsBeOpen. De vrouwen van deze organisatie kwamen een gastles geven over seksuele diversiteit. Centraal in deze gastles geven over seksuele diversiteit. Centraal in deze gastles stond het feit dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn en iedereen in zijn diversiteit te accepteren. Twee cabaretiers opende de les met een leuke voorstelling over anders c.q. lesbisch zijn, vooroordelen, hoe vertel je het je ouders, vrienden, familie en hoe ga je o m met hun reacties. Daarna gingen de leerlingen in groepjes uiteen en speelden een spel waarin vragen en stellingen beantwoord moesten worden over tolerantie, voorlicht en acceptatie van homoseksualiteit. In je omgeving. De klas vond het interessant en leuk om in deze setting ook van elkaar te horen hoe over dit onderwerp werd gedacht.

bottom of page